Hur kan du göra din mobilanvändning mer miljövänlig? Bland annat genom att laga den och att återvinna telefonen när du märker att den inte längre fungerar optimalt.  

mobil gröntAtt vår planet och vårt klimat inte mår helt bra har förmodligen inte missats av många. I Svenska Dagbladet går det till och med att läsa om hur halten av växthusgaser var rekordhög förra året och den har inte minskat som många lovat, utan i stället ökat i jämförelse med föregående år. Det kan kännas hopplöst för gemene man att göra något, men förutom att äta mer vegetariskt, göra av med mindre el och ställa av bilen till fördel för kollektivtrafik kan du använda din mobil på ett mer miljövänligt sätt.

Ett mer klimatvänligt mobilanvändande

Förutom att reparera och laga din trasiga mobil när så behövs, på https://phonehero.se/laga/ipad/reparation – kan du faktiskt se till att använda din telefon på ett mer miljövänligt sätt. Ett alternativ är att använda mobilen så länge som möjligt, eftersom tillverkningen av en ny telefon skapar i genomsnitt 86 kilo avfall. Det är även så att det är själva tillverkningen som drar mest energi och bidrar till de mest negativa klimateffekterna i mobilens livscykel. I en artikel i Expressen går det vidare att läsa om hur det finns försök till att skapa mer klimatvänliga mobiler, som har som mål att vara hållbar och bra för miljön i tillverkningen. De ska även vara enkla att reparera när olyckan är framme, med utbytbara moduler som batteri, kamerahus och skärm. Än så länge är det endast en liten produkt som inte används av den större massan.

  • Sätt att minska miljö- och klimatpåverkan med sin smartphone:
  • Använd telefonen längre än ett par år.
  • Se till att laga telefonen om den går sönder, i stället för att slänga och köpa en ny.
  • Återvinn eller låt någon återanvända telefonen när du är klar med den.

Enligt forskning lämnas bara sju procent av alla gamla mobiler till återvinningen. Grön teknik är samtidigt något som behövs, eftersom batterimetaller tenderar att vara starkt klimatnegativa. I en artikel i SVT går det att läsa mer om jakten på nya material för klimatet.