Många företag vill vara attraktiva för medarbetare, ja de flesta faktiskt. Då är det en bra start att börja jobba mer aktivt för att minska sin miljöpåverkan och bry sig om sin omvärld.

Att det är viktigt med återvinning vet nog de flesta. Ändå gör inte alla det och miljövinsten som skulle kunna vara möjlig uteblir. Det ska inte heller vara så svårt, det ska vara lätt eller åtminstone okomplicerat. Klimatet är skört, liksom vår planet – det inte vår plikt att ta hand om vår miljö.

Företag som bryr sig om sin omvärld – mer attraktiva hos unga

natur miljöDet är inte bara bra att som företag arbeta med miljön aktivt för miljöns skull, det ger större ringar på vattnet än så. Företag som ligger i framkant och är tydliga med sin CSR, skapar en goodwill som gör att fler människor söker sig dit, särskilt för unga är det viktigt med en arbetsgivare som vill skapa en bättre värld. Det attraherar helt enkelt medarbetare till en när man som företag tar ställning och engagerar sig i omvärlden och kanske framförallt i miljön.

I en artikel i MacWorld IDG går det att läsa om hur värderingar som sätts på organisationsnivå, som alla på företaget kan relatera till, är något som ständigt är pågående och som man måste jobba med. Det skadar dock inte att vilja jobba för en bättre värld.

Vill nå sina hårt satta miljömål innan 2025

Ett företag som verkligen fått sig törnar när det kommer till miljöarbete och nu måste arbeta upp sitt anseende i denna fråga är Volkswagen. I Ny Teknik går det att läsa om deras nya mål, det att de ska halvera sin miljöpåverkan till år 2025. Det är utsläpp av koldioxid, vattenförbrukning och avfallsproduktion med mera som ska sjunka med närmare 45 procent. Det visar sig att de redan i år nådde sitt tidigare satta miljömål, som handlade om att producera fordon 25 procent mer hållbart innan 2018, nu gäller det alltså att lägga i en högre växel och toppa detta innan 2025, om ungefär åtta år.