Det finns flera sätt att vara miljövänlig och klimatsmart på – och några som tagit tillvara på detta tänk är Stockholms stad som nu bygger klimatsmarta studentbostäder i IBM:s gamla lokaler i Kistadal.

brunnethusAtt värna om vår miljö är viktigt och det är därför viktigt att tänka på saker såsom vilken typ av bostäder vi bygger, vilken energikälla vi använder och hur vi arbetar mot att förhindra miljöförstöring i vårt vardagliga liv. Och detta är något som Stockholms stad tagit vara på som nu väljer att bygga om IBM:s gamla k-märkta högkvarter i Kista till klimatsmarta studentbostäder. Detta innebär alltså ytterligare ett byggprojekt i stadsdelen och det är omkring 2 000 nya studentbostäder som planeras byggas för att jämna ut klyftan mellan antalet bostäder och arbetsplatser som finns i området i dagslägen. Nu är det exempelvis endas 14 000 personer som bor där samtidigt som det finns hel 65 000 arbetsplatser, och det är detta man nu vill jämna ut skriver Dagens Nyheter.

Miljöstadsdel för vanligt folk

Planen är att området kring Kistadal ska bli en miljöstadsdel och detta innebär att man i studentbostäderna kommer lägga fokus på hållbarhet, energisnålhet och just miljö, så att det blir klimatsmarta bostäder. Dock vill man inte att projektet ska kosta fantasisummor, utan man vill hålla byggandet inom rimliga kostnader – och då gäller det att vara såväl innovativ som kreativt nytänkande. Tanken är dessutom att man genom bygget sänker miljöpåverkan som blir av resvägen mellan Kista och sin bostad då man helt enkelt planerar att de som flyttar in i Kistadal både arbetar och bor i området – för det är inte bara studentbostäderna som planeras byggas i Kista. En hel del andra byggnationer ligger också inom planerna för området.

Det byggs i Kista:

  1. Kista torn – intill Kista galleria kommer två höga hus att byggas varav det ena är hela 35 våningar med totalt 362 lägenheter och detta planeras stå klart för inflytt redan denna sommar.
  2. Kistahöjden – ett småhusområde med 180 radhus och villor byggs för fullt och kommer vara helt klara antingen i år eller senast 2016.
  3. Kista gård – stadsdelens första slutna bostadskvarter med 470 bostäder finns här och omkring 410 ytterligare bostäder påbörjas bygga nästa år.
  4. Kista äng – omkring 1 300 bostäder, 3 000 studentlägenheter och en skolakommer påbörjas årsskiftet 2017–2018.
  5. Sporthotell – ett sporthotell i 42 våningar vid E4:an där det även finns 150 stycken bostäder kommer också att byggas.