Med undantag för några få individer och organisationer så finns det idag ingen som ifrågasätter att klimatet på jorden förändras, och att detta kommer att få stora konsekvenser för människor, växter och djur.

Det betyder dock inte att alla har insett situationens allvar. Därför är några klargöranden på sin plats. Det första rör själva ordet klimat: vad betyder det egentligen?

Klimat handlar inte om enskilda temperaturer. Att det fortfarande bir väldigt kallt i Nikkaluokta vissa dagar säger ingenting om klimatet. Och detsamma gäller om det svenska värmerekordet från Målilla skulle slås en enskild dag. Klimat handlar inte om väder, åtminstone inte om vad vi vanligen menar när vi använder det ordet. Istället kan man säga att det handlar om vädercykler och medeltemperaturer. Om medeltemperaturen långsamt stiger, eller om somrarna blir torrare och torrare för varje tioårsperiod, då kan man tala om klimatförändringar.

Missförstånd nummer två

Detta för oss in på ett annat vanligt missförstånd. Klimatförändringarna, som redan nu är ett faktum, kommer inte att yttra sig på samma sätt över hela jorden. Vissa länder, som Bangladesh och Maldiverna, riskerar att hamna under vatten nästan helt och hållet. Flera viktiga sötvattenssjöar och andra vattendrag kan komma att torka ut, med svåra konflikter och umbäranden som följd. Visst kommer det att bli något varmare i Sverige, men det innebär inte att Gotland kommer att bli som Rhodos. Vi kan nog framför allt förvänta oss blötare vintrar, och kanske även somrar. Och då är Sverige ett land som kommer att vara relativt förskonat från klimatförändringarnas negativa konsekvenser, jämfört med många andra länder i världen.

Vissa saker kommer dock att vara lika över hela planeten. Havsnivån kommer att stiga överallt, om än inte lika mycket. De konflikter som med största sannolikhet kommer att bryta ut kommer, tillsammans med katastrofer som för områden obeboeliga, kommer att skapa flyktingströmmar som söker sig till de länder som kommit relativt lindrigt undan. Att blunda för klimatförändringarna och deras konsekvenser är att blunda för att vi alla bor på samma planet.